Công ty TNHH Nhật Tiến Phát

Địa chỉ: 4/5, Đường 22/12, An Phú, Thuận An, Bình Dương.