xốp dán tường giả da

20,000.00

Kích thước 70x70cm

Độ dày: 5mm